Nawigacja

Prawa dziecka

Prawa dziecka

 

MOJE PRAWA

 

Nikt nie może mnie poniżać, bić, krzywdzić.

I każdego zawsze na ratunek wzywać.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi.

I mam prawo sam wybierać, z kim chcę się bawić.

Nikt nie może moich listów czytać baz pytania.

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

a szczególnie do robienia czegoś niedobrego.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,

nikt nie może mi zabronić spotkać się czasami.

Mogę żądać, aby każdy uznał moje prawa,

a gdy różnię się od innych to jest moja sprawa.

 

 

KILKA SŁÓW O PRAWACH DZIECKA

 

 Świadomość własnych praw, możliwości i ograniczeń, norm regulujących zachowania ma bardzo duże znaczenie dla społecznego rozwoju dziecka. Wiedza o prawach człowieka (dziecka) była dotychczas niedoceniona. Dorośli niesłusznie obawiają się, że dzieci znając swoje prawa zbuntują się przeciwko nim, będą bardziej nieposłuszne, co w efekcie zaszkodzi ich właściwemu wychowaniu. Takie myślenie jest charakterystyczne dla tych, którzy wychowanie postrzegają jako pełne podporządkowanie dziecka dorosłym. Uczenie dzieci ich praw nie oznacza całkowitej wolności decyzji, braku obowiązków, negacji wszelkich wartości jest to uczenie rozumnego korzystania z własnych praw, możliwości i przywilejów. Jest to ściśle związane z rozumieniem ograniczeń, konieczności i obowiązków. Dziecko świadome swoich praw rozumie, że inni także maja prawa i ta wiedza może wychowanie naprawdę ....Uczenie przestrzegania praw innych ludzi i radzenia sobie w sytuacji naruszania praw własnych jest elementem przygotowania do życia w społeczeństwie demokratycznym. Nie będzie rzeczą naganną, jeżeli dzieci nauczą się wymagać od dorosłych respektowania ich praw, praw przysługujących każdemu człowiekowi: w tym prawa do życia bez przemocy i poniżania. Uczenie dzieci zasad komunikowania się w grupie, rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy, szacunku i tolerancji dla innych (różnych) ludzi oraz kształtowanie w nich poczucia godności ludzkiej pomoże im zrozumieć ideę i wagę praw człowieka (dziecka).

  

KARTA PRAW DZIECKA

 

Mam prawo nie tylko do egzystencji, ale i do życia.

Mam prawo do własnej osobowości. Nie jestem niczyją własnością.

Mam prawo być równym każdej innej istocie ludzkiej bez względu na wiek.

Mam prawo oczekiwać szacunku.

Mam prawo być samym sobą, posiadać własną tożsamość.

Mam prawo wyrażać swoje myśli i uczucia, a także być wysłuchanym.

Mam prawo pytać, dlaczego i otrzymywać odpowiedź.

Mam prawo być wychowywanym bez krzyku, lekceważenia czy poniżania.

Mam prawo dorastać w swoim własnym tempie i oczekiwać akceptacji dla tego tempa.

Mam prawo nie doznawać bólu fizycznego ze strony zagniewanych ludzi.

Mam prawo być kochanym takim, jakim jestem.

Mam prawo pod rozważnym kierunkiem, do myślenia we własnym imieniu i podejmowania decyzji.

Mam prawo do odpowiedzialności za siebie.

Mam prawo od odczuwania radości, szczęścia, smutku, opuszczenia, złości i bólu.

Mam prawo do wygrywania.

Mam prawo troszczyć się i być przedmiotem troski, wychowywać i być wychowywanym, dawać i otrzymywać.

Mam prawo kształtować swoje własne przekonania, wierzenia i normy.
Mam prawo do wolności

 

W okresie od września do grudnia 2012 r. w  Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Łomży realizowane były różne działania związane z obchodami roku Janusza Korczaka, m.in.:

 

1.Realizowano zajęcia i zabawy o tematyce praw dziecka z wykorzystaniem literatury Janusza Korczaka

2. Upowszechniano wiedzę na temat praw dziecka (Konwencja Praw Dziecka,    Konstytucja RP) poprzez:

- rozmowy na spotkaniach grupowych z rodzicami,

-  stałą ekspozycja na tablicy dla rodziców,

- zamieszczanie informacji i  artykułów na stronie internetowej.

3.  W każdej grupie wprowadzono „ Kodeks Przedszkolaka” – zapoznano dzieci z ich prawami i obowiązkami.

4.  Zorganizowano gazetkę  poświęconą Januszowi Korczakowi na holu przedszkola, która przybliżyła postać wspaniałego pedagoga.

5.  Zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci nt. „W świecie marzeń”, którego rozstrzygnięcie odbyło się 30.11.2012 r. Po zakończeniu konkursu zorganizowano wystawę pokonkursową w holu przedszkola.

Gazetka poświęcona Januszowi Korczakowi

Laureaci konkursu „W świecie marzeń” – dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży

Zajęcia na temat Praw Dziecka w grupie 5 -latków

Zapoznanie dzieci z postacią Janusza Korczaka na podstawie książki  Beaty Ostrowickiej pt.„Jest taka historia – opowieść o Januszu Korczaku”.

Utrwalenie znajomości obowiązujących zasad z wykorzystaniem kodeksu w grupie 4 –latków.

 

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszego przedszkola, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane