Nawigacja

HARMONOGRAM NABORU 2016 | KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 2015-2018 | STRATEGIA  DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I  INTERWENCYJNYCH  WOBEC DZIECI | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ DZIECKA | REGULAMIN  RADY RODZICÓW | PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA | PROCEDURA ORGANIZOWANIA SPACERÓW I WYCIECZEK PIESZYCH | PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH | PROCEDURA ZAPEWNIENIA DZIECIOM BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z ODBIERANIEM DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB WOLNYM ZWIĄZKU | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA O STOSOWANIU PRZEMOCY W RODZINIE WOBEC DZIECKA | RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012 | DOKUMENTY DO POBRANIA | Raport z ewaluacji wewnętrznej 2012/2013

Dokumenty

HARMONOGRAM NABORU 2016

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2016/2017

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wnioskuo przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15.03.2016 r.     do 31.03.2016 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

od 05.05.2016 r.     do 11.05.2016 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy

do 05.04.2016 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

 do 16.05.2016 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2016r.

do godz. 15.00

19.05.2016 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od18.04.2016r. do 20.04.2016r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

od 20.05.2016r. do 23.05.2016r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.04.2016r.

do godz. 15.00

25.05.2016r.

do godz. 15.00

 

Harmonogram do pobrania

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszego przedszkola, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane